Ma 2018. november 18, vasárnap Jenõ napja van.
Ezen a napon történt:

Bátaszék történetéből

1945. május 15-e Bátaszéken

Ezen a napon kezdődött a svábság kiűzése a házaikból.

1945. május 15-e Bátaszék történetének egyik legsötétebb napja. A hatályos rendelet szerint a volksbundista svábokat össze kellett volna költöztetni, s az így megüresedő házakba magyarokat telepíteni. A törvénytelen eljárást Botz József plébános két helyen írja le.
 
 
A Historia Domusban az alábbiak olvashatók: „V. 15-ére reggel 7 órára az egész községet kidobolják a vásártérre és meghagyják, hogy a lakást mindenki köteles nyitva hagyni. Szarvas úgynevezett rendőrkapitány a plebániát mentesíti.
Azért Hérincs káplán úrral együtt egész nap kint maradunk és bundosoknak ítélt gyermekeknek vizet este pedig tejet hordunk. Este 8 óra felé az 1200-as tömeget: csecsszopó gyermekeket, 80 éves aggastyánokat és betegeket az iskolába terelik. 3 beteget sikerül kimenteni. Másnap reggel sietek fel Szekszárdra, hogy a gyermekeket és betegeket kikérjem Cser főispán úrtól, nemkülönben azokat, akiket nem voltak bundtagok.
Megígéri, de nem lesz belőle jóformán semmi. Boldogan hozom haza a hírt. … Az úton találkozom az elcsigázott bátaszéki 600 hívővel, akiket Szekszárdra visznek, hogy internálják őket. Vigasztalom és bátorítom őket. Az igazság megcsúfolása az egész.
 
Május 22-én Virág Ferenc pécsi püspöknek levélben számol be az eseményekről: „Május 15-én reggel dobolták, hogy mindenkinek ki kell mennie a vásártérre. Kb. 11 órakor választották ki, illetve kezdték kiválasztani az embereket. Este 8-ig tartott a procedúra és kb. 1250 ember, köztük igen sok tehetetlen öreg és gyermek, pólyás baba is nem mehetett többé vissza házába, hanem az iskolába terelték őket, ahonnét kb. a felét szerdán, a másik felét pedig szombaton vitték el Szekszárdra és Tolnára.
 

Az őrizetlenül álló sváb házakat a bátaszéki magyarság legalja P. András kanász és P. János
napszámos vezetésével nekiálltak fosztogatni és 18 kocsinyi ingóságot raboltak össze.
 
Jordán Krisztián
Dokumentum:
Datum indul: 2018-05-14
Datum vege:
Kiemeles: 0