Ma 2018. december 10, hétfõ Judit napja van.
Ezen a napon történt:

Kerékpárutak, avagy a drótszamár újra hódít

2018. augusztus 06.

Napjainkban ismét teret hódít a kerékpározás, köszönhetően az Uniós kerékpárút építési pályázatoknak és a kapcsolódó média-hírverésnek.

A jelenlegi kerékpárforgalmi hálózati rendszer:

"A” országos törzsúthálózat: minimum kettő haladósáv, vt>20km/h, mely egyes szakaszai az európai kerékpárút hálózat részei is lehetnek.(EuroVelo nyomvonal – 3 haladósáv, vt>20km/h);
„B” egy vagy több települést, településrészt összekötő utak
„C” helyi célpontokat összekötő, településen belüli utak
„D” kerékpározható, településen belüli kisforgalmú utak
 
Milyen elvárásaink lehetnek a kerékpárutakkal szemben?
 
Közlekedési célú kerékpározás
sima, egyenletes burkolat (térkő mindig lecsapott szél nélküli!)
kerékpártárolók a jelentős forgalomvonzó pontoknál
lehető legrövidebb út, egyértelmű kialakítás
ne legyenek nagy emelkedők
átlagsebesség 15-30 km/h (környezetfüggően)
útirányjelzés, egyértelmű jelzések
kombinált közlekedési lehetőségek / átjárhatóság
közbiztonság alapvető (megfelelő megvilágítás)
 
Szabadidős célú kerékpározás
nem feltétlenül burkolt pálya
kényelmes szélesség látványpontokon pihenőhelyekkel
látványpont függő vonalvezetés – nem kell a legrövidebb
lehetnek nagyobb emelkedők
pályanehézség függő sebesség 15-40km/h
útirányjelzés
 
Ezen elvárások alapvetően meghatározzák a kerékpárút műszaki paramétereit is. A használat biztosítéka: a nyomvonal mindig vonzóbb legyen a kerékpárosok számára, mint a közút!
 
Ha a teherforgalom részaránya 10%-nál nagyobb, indokolt a közúttól elválasztott nyomvonal. Kötelező az elkülönítés, ha csúcsórában 300-nál több a busz és teherkocsi forgalom, vagy ha a megengedett sebesség 60km/h fölötti!
100km/h megengedett sebességű közúttal párhuzamosan vezetett kerékpárút használói biztonságát védőkorláttal kell biztosítani a pályaelhagyó gépjárművekkel szemben!
 
Ahol a külön vezetett kerékpárút kialakítás nem lehetséges: a közúttal közel párhuzamos, kisforgalmú utak jelölhetők ki kerékpáros közlekedésre az alábbiak érvényesülése mellett: úthosszabbodás maximum 10%, a párhuzamos utca legalább 1 km hosszúságú, a főúton lévő célállomások (boltok, szolgáltatóegységek, közintézmények stb.) elérését gyakori keresztutcák lehetővé teszik. Kijelölés módja lehet: kerékpár sáv (sárga burkolatjel, segédmotoros kerékpár nem használhatja!), nyitott kerékpársáv (fehér burkolatjel), kerékpár nyom (sárga burkolatjel). Ezek alkalmazása a közúti környezettől függ. Újonnan létesülő gyalog-és kerékpárútnál KÖTELEZŐ a szintbeli (5cm kiemelt szegély, ’K’ szegély) vagy fizikai (korlát, zöldsáv) elválasztás!
 
Kerékpárforgalmi létesítmények alapvető szélességi elvárásait meghatározza a kerékpáros mozgásához szükséges tiszta terület (HALADÓSÁV). Normál kerékpár a használójával 70cm széles területet vesz igénybe, hajtómozgás általi kilengés 15-15 cm.
 
FONTOS
1./ a burkolat mellett 0,5 m padka biztosítandó (a burkolattól mért 2m-es sávon belül 1,50m-nél nagyobb szintkülönbség esetén a padka 1,00m);
2./ a burkolattól mért 2m-es sávon belül 1,50m-nél nagyobb szintkülönbség esetén a kerékpárút biztonsági sávján kívül korlátot kell építeni
3./ kerékpárút közúti átvezetése csak szintkülönbség nélkül építhető
4./ illetéktelen gépjárműbehajtás megakadályozására térlehatároló oszlopok (pl. kanyarodó gépjármű ne vegye igénybe a kerékpárutat), sorompók (útlerövidítés miatt gépjármű ne tudjon ráhajtani) alkalmazandók
5./ ahol a kerékpárút forgalmas közutat keresztez – a sárga burkolatjel átvezetés mellett - indokolt az eltérő színű (vörös) burkolat beépítése és az előírt szabványos, emelt szintű közvilágítás / EN 13201:2004. „ÚTVILÁGÍTÁS” szabvány szerint;
 
 
Közvilágítás: a belterületi kerékpárutak megvilágításának meg kell egyeznie a vele párhuzamos közút megvilágítási szintjével. Ha a kerékpárút külterületen nincs megvilágítva, akkor mindkét oldalon kötelező a sárga, 12cm széles burkolatjel felfestése!
Vízelvezetés: a felületi vízelvezetés irányváltása mindig pályaszint alatt (áteresszel) történjen (fagy esetén így elkerülhető a megcsúszás) Az átereszek mentén minden esetben biztonsági sávon kívül elhelyezett csőkorlát beépítése kötelező.
 
Forgalomtechnika:
- a kerékpárút is közút, tehát ugyanazon forgalomszabályozási elvek (KRESZ) érvényesek rá, mint a gépjárműforgalmi utakra, csak a táblaméret kisebb (jelzőtáblái 450x450mm- nagyságúak, a tábla ideális alsó élmagassága burkolatszinttől 2,50 m, színük zöld alapon sárga felirat);
- lakott területen kívül segédmotoros kerékpár közlekedését jelzőtáblával kell tiltani, ha a kerékpárút használati szélessége < 2 m,gyalog és kerékpárút használati szélessége < 3 m;
forgalmi rendjét a kerékpárút kezelője alakítja ki, új építésű kerékpárút esetén az engedélyezési eljárásban a közlekedési hatóság hagyja jóvá. A forgalmi rend kialakításába csak a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén avatkozik be a közlekedési hatóság, vagy ha az országos közút kezelője forgalomszabályozási intézkedése mások érdekeit sérti.
 
 
Cikkünk csak elenyésző része a közlekedési hatóság engedélyezési eljárásaiban vizsgálandó, érvényesítendő jogszabályi és útügyi műszaki előírásoknak, melyek minden használó számára nyilvánosak:
• útügyi műszaki előírás: internet.kozut.hu oldalon
• alapvető jogi szabályozás www.njt.hu oldalon
• kerékpárutak országos nyilvántartása kenyi.hu oldalon
• minden a kerékpárutakról és kerékpárosokról kerekparosklub.hu oldalon
• útügyi hatósági tájékoztatás kérés tolna.mf.ut@tolna.gov.hu e-mail címen
 
Tolna megye fejlesztési tervei
„Bonyhádon a város déli részét feltáró Perczel Mór utca mentén épül kerékpársáv, illetve kerékpáros nyom, a külső részen kerékpárút.
Pakson egy fontos hálózati hiányosság szűnik meg: Dunakömlőd felé jön létre kerékpárút-kapcsolat a 6. számú főút mentén.
Kakasdot Széptölgyessel köti majd össze egy új kerékpárút, a 6. számú főút mentén.
Tamásiban a 61-es és a 65-ös utak belterületi szakaszai mellett létesül kerékpárút.
Tolna Fadd felé fejlesztené a kapcsolatot egy új kerékpárúttal a viszonylag forgalmas 5112. számú út mentén.
 
Fontos cél a további fejlesztések összehangolt tervezése és megvalósítása. Ennek érdekében 2018-ban országos kerékpáros forgalomszámlálás lesz, átfogó kerékpáros kutatások készülnek, folyamatosan fejlesztik a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszert.
 
forrás: Tolna Megyei Kormányhivatal Hírlevele