Ma 2018. október 22, hétfõ Elõd napja van.
Ezen a napon történt:

Nyílt levél Bátaszék Város Önkormányzata felé az utcán kószáló kutyák kérdésében

2018. március 16.

Nyílt levél

Bátaszék Város Önkormányzata

felé

az utcán kószáló kutyák kérdésében

 

A bataszek.net felelős szerkesztőjeként az alábbi kérdéseket szeretném feltenni Bátaszék Város Vezetése felé. Kérdéseimre írásos választ, vagy a holnapi közmeghallgatáson való szóbeli reakciót szeretnék kérni. A kérdéseket 2018.03.16-án – amennyiben kapok, a válaszokkal együtt – közzé fogom tenni a bataszek.net oldalon. Célom, hogy az alábbi kérdésekre megnyugtató választ tudjak adni olvasóimnak, a kommunikáció elősegítését segítsem, és a rendelkezésemre álló médiaeszközzel a megoldás kulcsát segítsem megtalálni.

Az alábbiakban összefoglalt kérdések egy nem reprezentatív „közvélemény-kutatás” összegzésének is betudható. A lent megfogalmazott kérdések egyben javaslatok is, ha nyitott kapukat döngetnek, örülünk, ha esetleg még fel nem merült megoldási javaslattal tudjuk segíteni a munkát, akkor kérem, vegyék a döntéshozók pozitív, segítő szándéknak.

 

Javasoljuk, illetve érdeklődünk, hogy történt-e:

 

- önkormányzati megkeresés a hatósági állatorvos és/vagy felette rendelkező szerv felé a kutyatulajdonosok chipeltetési és oltási kötelezettségének fokozott ellenőrzéséről

 

Nem. 1 közeli chipolvasóval rendelkezünk, a távoli chipolvasó (kb. 10m) beszerzése folyamatban.

Ebösszeírás 3 évente legalább 1 alkalommal az önk. feladata. Ebben az évben áprilisban kerül erre sor.

Jegyző asszony ajánlatot kért a kóborló kutyák befogására egy székesfehérvári cégtől, és az ár nagyságától függően vagy saját hatáskörben tudja megrendelni a szolgáltatást, vagy pedig testületi döntés szükséges hozzá.

 

- forródrót (telefonvonal, email cím) kialakítása a tulajdonos nélkül utcán található ebek jelzésére

Nem. A Hivatal elérhetőségein bármikor a bejelentés megtehető. Működik a zöldszámunk.

 

- lakossági felhívás arra vonatkozóan, hogy jelentsék (anonimitás megőrzése mellett), ha rendszeresen gondatlan kapu-nyitvahagyást észlelnek

Nem történt lakossági felhívás, nem hatáskörünk vizsgálni a kapu nyitvahagyás minőségét. A kapu nyitva hagyásra vonatkozóan nincs jogszabályi rendelkezés. Az adott ingatlannál nem biztos, hogy tartanak kutyát.

 

- fenti jelentések ellenőrzése közterület-felügyelet vagy térfigyelő kamerák ellenőrzésével

Amennyiben bejelentés érkezik a közterület-felügyelő helyszíni szemlét tart.

 

- tájékoztatás kiküldése, jogszabályi kötelezettségének és bírság mértékének kiszabásáról a gondatlan tulajdonosok felé

Az állattartókat felhívásban tájékoztatjuk/tájékoztattuk az ebtartásra vonatkozó szabályokról, az azok megsértése esetén a bírság mértékéről. A szabályszegők részére – amennyiben bejelentés érkezik hivatalunkhoz – írásban felszólítás és tájékoztató kerül megküldésre.

 

- ismétlődő esetben szankciók szigorú és következetes alkalmazása

Ismétlődő eset nem volt. A levélben foglaltakat betartották.

 

- az Önkormányzat részéről ki felelős a vonatkozó szabályok betartatására és ellenőrzésére?

a hatáskör címzettje a Jegyző. Abban az esetben tudunk eljárni, ha a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletünk erre vonatkozóan szabályokat tartalmaz. Ez

  1. közterületen állatot legeltet, illetve e területekre kihajt, kienged,
  2. közterületen illetve külterületen ebet szabadon, felügyelet nélkül kienged, elengedi, a közterületen szájkosár nélkül sétáltatja,

Ekkor bírságolhatunk is.

Hatáskör a chipek ellenőrzésére is kiterjed, amennyiben hiányzik, járási hivatal felé jelzéssel élünk.

Eb összeírás alkalmával az kötelező oltások beadását is ellenőrízhetjük, ezt is jelezhetjük a járási hivatal felé.

 

Az elmúlt esetekkel kapcsolatban érdeklődünk, hogy:

- történt-e bírság kiszabása a hármas kutyatámadás tulajdonosára?

Önk- nál bírság kiszabása nem történt, mivel rendőrségi eljárás indult, és ua-ban az ügyben két hatóság nem járhat el.

 

- történt-e bármilyen ebtartásra vonatkozó szabályozás megszegése miatti bírság kiszabása egyéb esetekben?

Az elmúlt években több alkalommal történt bírság kiszabása. 2015. év elején póráz nélküli sétáltatás miatt 15.000 Ft-ra bírságoltunk egy állattartót.

 

- a befogásra alkalmas eszközök szerzése megtörtént-e, milyen eszközök ezek?

A BÁTKOM 2004 Kft. a közterületeken kóborló ebek szakszerű, sikeres befogására és szállítására nem rendelkezik megfelelő eszközökkel.  Az ebek befogására alkalmas speciális eszközök beszerzése és gyártása felől intézkedtek, melyekkel az ebek befogása sikeresebb lehet. Ezen eszközök esetében a beszállító 2018. március 20. határidővel vállalta a szállítást.  Figyelmet fordítanak arra, hogy megpróbálják az állat gazdájának címét megállapítani, valamint a kóborló állatról fényképet is készíteni, mely adatokat a Hivatal részére továbbítanak a megfelelő eljárás lefolytatása céljából. Az ebek befogásához nincs jártas dolgozó.  Az új eszközök várhatóan jelentősen javítani fogják esélyeinket a befogások tekintetében.

Eszköz: hálós befogó eszköz.

 

 

- milyen polgári védelmemmel foglalkozó egyesülettel tervez az Önkormányzat együttműködést kezdeményezni az utcát biztonságossá tételének céljából?

A közbiztonság tekintetében a Bátaszék Város Polgárőr Egyesületével van együttműködési megállapodásunk. Ezt nem tervezzük kiszélesíteni a kóbor kutyák észlelésének vonatkozásában.

 

- értesültek –e (többek között) az alábbi esetről?

Hivatalosan még nem értesültünk a közösségi oldalon szereplő esetről.

 

A válaszokat írásban a bataszek.net@gmail.com címre várjuk.

Bátaszék, 2018. március 13.

                                                                                                          Köszönettel:

                                                                                                     Csaba-Tóth Zsófia

 

Összefoglalásként elmondható, hogy sok esetben nem jól tettük fel a kérdést, pl. bírságolás kiszabása helyett eljárás elindítását lehetett volna kérdezni, stb. Érdekes, hogy ahhoz képest, mennyire közfelháborodást váltott ki a kutyák esete, a bataszek.net-en kívül más kérdező nem szegezte az Önkormányzatnak ezeket a kérdéseket. Mi arra biztatnánk a lakosságot, hogy az észlelt eseteket juttassák el a vezetés felé, írásos módon, hogy ne tárhassák szét a kezüket, hogy nem értesültek esetekről. Sokszor nem egyszerű ez, de megtehetnénk ennyit mi is az utcák megtisztítása érdekében.


Amennyiben vannak további kérdések a lakosság észéről, figyelni fogjuk a kommentárokat, és akár egy következő csokorban újra benyújtjuk a városvezetés felé. A kommunikáció segíthet a megoldások megtalálásában is.