Ma 2018. október 22, hétfõ Elõd napja van.
Ezen a napon történt:

Lakossági észrevételek és döntés a II. világháborús emlékműről

2017. február 01.

Két reflektálás legutóbbi Képzőművészeti iránytű blogunkra, és maga a meghozott határozat. Van különbség!

Konstruktív véleménynyilvánítás és intelligens közösségi akaratnyilvánítás és kezdeményezés bontakozik ki a II. világháborús emlékmű felújításával kapcsolatban.

Vitaindító blogunk ITT.

Kosztelnik Mihály véleménye:

Én ugyan nem végeztem geológiai kutatásokat, és nem tudom, hogy mivel lehetne ezt az emlékművet szebbé tenni, de egy nagytakarítás valóban ráférne. Azt az érvet is elfogadom, hogy a magasban lévő nevek nem, vagy csak rosszul olvashatóak. Egy biztos, ha a már meglévő emlékművet nem tisztítják meg, és egy kőtáblára fölvésett névsort csak úgy tessék-lássék módon odabiggyesztenek, az többet fog ártani, mint használni. A tértervezés, a térépítészet mára már egy külön tudomány. Vannak itt Bátaszéken nagyon kreatív emberek, de jó volna egy-két olyan ember ötletét is látni, akik képesek a régi emlékművet összeilleszteni egy "hősök falával" és a régi emlékművet úgy beleilleszteni az új elképzelésbe, hogy az a végén egy összetartozó egységet alkossanak!! Ne "két emlékművünk" legyen, ha már valamit csinálunk akkor ne tákoljunk, még ha többe is kerül, de gondoljuk végig, ezt fogjuk látni akárhányszor arra járunk, és az idegenek is ezt fogják látni, és ez alapján fognak véleményt formálni az itt élő emberekről."

Krix Lőrincz nyílt levele Görcs Péter felé - amit érdemes lenne a testületnek is olvasnia!

"Kedves Péter Barátom!

A II. világháborús írásodra reflektálva szeretném leszögezni, hogy az önkormányzat intézkedésével teljes mértékben egyetértek – a miértre később visszatérek – annál is inkább, mert ennek kezdeményezője én voltam.
Évekkel ezelőtt az emlékmű körül volt dolgom halottak napján és egy családot láttam az emlékmű körül álldogálni kezükben egy koszorúval. Kb. fél óra múlva is láttam őket, ahogy körüljárják az emlékművet. Megkérdeztem tőlük, hogy segíthetek-e valamiben? Mondták, hogy nagyapjuk emlékére szeretnék a koszorút elhelyezni, de nem találják a nevét. Megpróbáltam én is, de nem sikerült. Ekkor jöttem rá, hogy mi úgy akartunk emléket állítani embereknek, hogy azok nevei nem olvashatók. Lehet, hogy nem túlzok, a világon egyedülállóan!
Első indulatomban, e tárgyban cikket írtam a Cikádor újságban, de viszhagja nem volt. Megkerestem Bognár Jenő polgármester urat ki megértéssel és támogatólak fogadta indítványomat, hogy tegyünk valamit a probléma megoldására. A hivatal építészeivel többféle megoldást mérlegeltünk, végül is maradandó, esztétikailag is elfogadható, pénzügyileg is finanszírozható megoldást nem sikerült találni. (Nem részletezem.)
Dr. Bozsolik Róbert hivatalba lépése után megkerestem és kértem, hogy az „emlékmű problémát” karolja fel és, hogy ne menjen feledésbe az ügy, átadtam neki a Villányi József gyűjtése alapján összeállított névsort –nagy és precíz munka – melynek címe „ A harctéren elesettek, valamint a hadifogság, a deportálás, a malenkij robot és a megszállás áldozatai.” Minden várakozásomat felülmúlva, rövid időn belül megszületett az önkormányzat általad is ismert határozata.
Most térnék ki arra, hogy miért értek egyet az önkormányzati döntéssel. Az emlékművel nem csak az a probléma, hogy olvashatatlan, hanem az is, hogy a vésésnél maradtak le nevek, van olyan név, ami kétszer van fölvésve és több név helytelenül van vésve pld. Csentő helyett Csető, Gali helyett Gallai és így tovább. Az általad említett csiszolási eljárás után az emlékmű biztosan szebb lenne, de nem oldaná meg az előbb említett problémákat, szerintem a látási problémákkal küzdők, de a kevésbé olvasott embereknek is nehézséget okozna a rovásírásra stilizált betűk egyenkénti kisilabizálása, nem beszélve ezek összeolvasása.
Vannak itt még egyéb problémák is, pld. mi legyen a Herbeck családdal és özv.Kaizer Mártonnéval kiket orosz katonák agyonvertek? Kern Bálintot magyar katonák végeztek ki Pusztavámon? Az említett névsorból kimaradt Kreutz Tibor, Farkas József munkaszolgálatosok vagy egy Baumholczer nevű illető, aki a vasútállomás bombázásakor kukoricarakodás közben halt meg? Mi legyen Dr. Bálint Géza köztiszteletben álló zsidó származású orvossal ki a deportálás előtt öngyilkos lett? 
Nem tudom, tudod-e hogy ez a város még adós 88 fő zsidó vallású ember emlékének.
Tudnám még sorolni a problémákat, mindezeket csak azért hozom fel, hogy belásd, szükség van arra az emléktáblára, melyik olvasható lesz és korrigálja az ilyen hibákat, melyeket felsoroltam.
Az, hogy az emlékmű így épült fel, az egy külön történet!

Baráti üdvözlettel: Krix Lőrinc"

Alább megtekinthető a testületi ülés, melyen az előterjesztést tárgyalta. Az 52. perctől figyeljék meg a véleményt!

A kezdeményező érvei a szerkesztőség szerint elfogadhatóak, azonban az ülés felvétele alapján nyilvánvaló, hogy egyáltalán nincs szándék arra, hogy a névsor kiegészítésre kerüljön. A jelenleg elfogadott határozat szerint NEM kerül megtisztításra az emlékmű, és NEM kerülnek fel új nevek. Ezt akarták a bátaszékiek??