Ma 2018. december 10, hétfõ Judit napja van.
Ezen a napon történt:
Csukor Árpád tollából
2018-11-10

Krisztus figyelmeztette az előtte levő tömeget:

óvakodjanak az írástudóktól!

„Akik színleg

nagyokat imádkoznak. Ezért

keményebb ítélet vár rájuk.” (Mk 12, 40)

Ismét olyat mond, teljes határozottsággal,

ami ránk is, ma is, - érvényes.

Istent nem lehet megtéveszteni,

mert az ember szívébe lát.

Jól látja az „írástudókat,” akik bár

jól ismerik a vallási előírásokat,

mégis inkább a látszatra törekszenek.

Cselekedeteik pedig nem

az Isten iránti szeretetből fakadnak.

Az emberek tetszését akarják megszerezni.

Amit tesznek, még ha a

vallásosság köntösében is,

szív és lélek nélkül teszik.

Jézus, - meg is fenyegeti őket:

mivel ti nagyokat imádkoztok

a látszatra törekedve,

ezért majd ítéletetek is sokkal nagyobb lesz!

 

Mint oly sokszor, most is magunkra

ismerhetünk Jézus elítélő szavaiban.

Azokról az emberekről beszél,

akik a vallásban példát kellene mutassanak,

akiknek az élete mintaként kellene

szolgáljon a többi ember számára.

Mert vajon kihez is szólhat

annak az embernek imája,

aki csak színleg imádkozik?

Egészen biztos, hogy az emberekhez  

a látszat kedvéért, - és nem Istenhez.

Az ilyen ember cselekedetei, szavai

csak önmaga körül forognak.

Önmagát helyezi előtérbe és magát mutogatja.

Éppen a címzett, - Isten, -

marad ki belőle és kimarad a tartalom is.

Ez az egész nem több, mint üres semmiség.

Jézus nyíltan felrója ezt a magatartást.

Ez pedig oly könnyen

megmutatkozhat a mi életünkben is.

Amikor a szépnek mutatott külső alatt

hamisság rejtőzik.

Ma is, - minket is, - kísért a képmutatás,

kísért az igazság színlelése.

Könnyen felöltjük magunkra

ezeket a Jézus által elítélt a tulajdonságokat.

Ekkor bennünk is elválik

az imádság az igazságosságtól.

Ez pedig súlyos ítéletet von magára.

Ha azt mondjuk, hogy szeretjük az Istent,

de valójában elébe helyezzük

a mi saját önteltségünket, -

elítéltettünk!

 

Naggyá válni Isten szemében csak

a pózolástól nélküli, őszinte megalázkodás

és vallásosság által lehet.

Isten tekintete gyönyörködik az ilyen kicsinyeken,

akik a legtermészetesebben,

magától értetődő módon teszik a jót

és szólnak imájukban Istenhez.

Akik nem méricskélik magukat senkihez,

hanem egyszerűen odaadják magukat Istennek

és az embertárs szolgálatának.

Szeretettel:

 

Árpád

 

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:

Vendégként a berni Oberland légterében:

https://www.youtube.com/watch?v=xVcvCwIRb2k