Ma 2018. november 18, vasárnap Jenõ napja van.
Ezen a napon történt:
Csukor Árpád tollából
2018-09-08

Az én Jézusom a Krisztus, aki kihívta a tömegből a dadogva beszélő süketet

föltekintett az égre, fohászkodott és szólt: Effata, azaz nyílj meg!

Erre annak megoldódott nyelve

és érthetően beszélt.

 

Valamennyien, - ilyenek vagyunk!

Szeretnénk szabadulni

süketségünktől és némaságunktól.

Hangtompító falat rakunk magunk köré,

hogy senkit se halljunk,

senkihez ne kelljen fordulnunk.

Aki pedig senkit nem hall,

- csak önmagát hallja!

Semmit sem hall, őt sem érti senki.

S közben az a legszomorúbb,

hogy csend sincs a lelkében,

ahol meghallhatná Istent.

Pedig valójában az a leglényegesebb,

hogy képes vagyok-e meghallani Istent!

Ha pedig nem hallom Őt, -

akkor bizonyos, hogy szólni sem tudok Hozzá.

S akkor hogyan tudnék szólni Róla?

 

Boldog lehet az az ember, aki rálel arra,

hogy mitől süket és néma.

Az már képes észrevenni,

amikor Jézus hozzá lép,

mint a süketnémához és gyógyítani akarja.

Mert Jézus, -

mindnyájunknak mondja: „Effata!”

Ő, - csak egyedül Ő képes meggyógyítani

süketségünket és némaságunkat!

Ha pedig elkezdjük meghallani,

mit mond nekünk Isten,

akkor megnyílik a fülünk, szívűnk, lelkünk,

és szólni kezd a szánk.

Akkor majd rádöbbenünk arra,

hogy amit eddig oly fontosnak hittünk,

az lehet, hogy nem is az.

És amiről azt gondoltuk,

hogy ósdi és értéktelen, arról kiderül,

- az a legfontosabb életünkben.

 

Mert ma is úgy van,

mint a süketnéma idejében.

Vagyis csak Jézusra érdemes figyelni!

Az lehet, hogy nem divatos, amit mond.

Lehet, hogy gyengeségnek tűnik.

De ha képesek vagyunk elfogadni,

hogy Jézus meggyógyíthatja hallásunkat 

és szóra is tud bírni,

akkor egyszer csak észrevesszük,

hogy megváltozik a világ körülöttünk.

Mellettünk mások is meg fognak gyógyulni.

Másoknak is megnyílik szemük és fülük,

szívük és lelkük, - mert rádöbbennek,

hogy aki minket meggyógyított,

valóban tud gyógyítani és

nekik is képes új lehetőséget nyújtani.

Hogy ők is meghallják

és megvallják Krisztust!

Akinek minden szava, tette, csodája,

- egyet hirdet: „Effata, azaz: nyílj meg!”

Ezt kellene meghallanunk

életünknek minden napján.

Jézusnak ez az egyetlen szava képes

feltörni egész életünk süketségét,

és hallóvá tenni bennünket.

Nem önmagunkért!

Hanem azért, hogy Őt dicsőítsük,

és általunk is meghallják a világ süketjei:

Effata! Azaz: nyílj meg!

És fogadd be Krisztust!

Már ezen az ősz eleji gyönyörű vasárnapon!

Szeretettel:

 

Árpád

 

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:

Antonio Vivaldi (1678-1741)

A négy évszak - Ősz - Op. 8, No. 3.
https://www.youtube.com/watch?v=PapzGRO9edU