Ma 2018. november 17, szombat Hortenzia, Gergõ napja van.
Ezen a napon történt:
Csukor Árpád tollából
2018-08-04

Mit tegyünk,

hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?

„Istennek az tetszik, - válaszolta Jézus, -

ha hisztek abban, akit küldött.” (Jn 6, 28-29)

 

Azt a kérdést tették fel, -

amit mi is, - mindnyájan felteszünk.

Ám manapság is él a régi gondolkodás,

amit valaki így fogalmazott meg:

„a vallás az ostobáké és az okosaké.”

S a kettő között leledzenek,

kik imádják a „felvilágosodást.”

Bár mégis: igen!

A vallás az egyszerűeké,

és ugyanakkor a művelteké.

Mert az egyszerű ember,

- a lélekben szegény, -

ésszerű alázattal tud meghajolni hitében.

A művelt embert pedig éppen

megszerzett és megtalált tudása teszi

képessé arra, hogy higgyen.

Ezzel a hittel kell elfogadni Krisztust,

- akit maga az Isten küldött, -

ha Istennek tetszők szeretnénk lenni.

Ez a hit kell elkísérje életünket,

földi létünk utolsó pillanatáig.

Ezzel a hittel kell újra és újra

rácsodálkozzunk arra,

mit tett értünk Istenünk,

amikor Fiát küldte,

hogy életünknek társa legyen.

A kereszten megváltónk,

feltámadásával pedig jövőnk záloga lett.

S a Benne való hitünk arra kötelez,

hogy ennek a feltámadott,

Istenünktől nekünk küldöttnek, -

élő, eleven tanúi legyünk a világban.

 

Van ugyan sok eszme, filozófia és tan,

mely tartalmaz  igazságmagvakat.

Segítenek eligazodni földi világunkban.

Az Istentől jött Krisztus igazsága viszont

az örökéletbe vezető biztos utat

és haladást képes mutatni.

Tökéletesen a lényegre irányul.

S ha együtt gondolkodásunkban

eddig eljutottunk,

már nem is az a lényeg,

hogy kérdésünkre milyen választ kapunk,

hanem az, hogy Kitől kérdezünk

és Kitől kapjuk rá a választ.

Akkor is és ma is, sokan csak azért

keresték és keresik Istent,

- s az Ő Küldöttét Jézus Krisztust, -

mert földi életük viszontagságai közepette

remélnek segítséget tőle.

Pedig ha földi létünk folyamán

az örök élet szempontjából

közelítjük meg a kérdést,

akkor személyes problémáink

és saját bajaink

annyiban rosszak vagy jók,

amennyiben közelebb

vagy távolabb vezetnek minket Istenhez.

Amikor mi a Küldöttben,

Jézus Krisztusban hiszünk,

akkor egy személyes Istenben hiszünk!

Benne való bizalmunk a legjobb döntés,

melyet hozhatunk.

Vele és Benne való életünknek

éltető hitben kell történnie.

Hitünkben vagyunk közösségben

az Istentől jött Közvetítővel,

örök Segítőnkkel.

A Jézussal való életünk kapcsol be minket.

Istenünk közösségi, - Szentháromságos életébe.

Jézussal éljük életünket

és éljük szép vasárnapunkat!

Szeretettel:

 

Árpád

 

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:

Aki nékem szolgál…

Kosóczki Tamás áldozás utáni rögtönzése,

2018.07.25-én a 19 órai szentmisén a bajai belvárosi templomban.