Ma 2018. november 18, vasárnap Jenõ napja van.
Ezen a napon történt:
Csukor Árpád tollából
2018-06-23

Keresztelő Szent János születésének főünnepe

Az én Jézusom a Krisztus, kinek előhírnöke Keresztelő Szent János. Születéséről Lukács evangéliumában olvashatunk. (Lk 1, 57-66)

Igaz hittel és bűnbánó lélekkel kell járni

nekünk is azt az utat,

amely útra Keresztelő Szent János

buzdította a népet.

Születését ünnepelve

buzdítanunk kell önmagunkat,

hogy Krisztus előhírnökének

tanítására figyeljünk,

és példáját kövessük!

Ehhez kell kérjünk e szép ünnepen erőt,

Urunktól Istenünktől.

És állhatatosan kérni,

hogy küldjön lánglelkű

és bátor igehirdetőket,

kiknek szava nyomán ismerjük fel

Krisztusban az Isten Bárányát, -

aki képes elvenni a világ összes bűnét.

Azt is kell kérjük ez ünnepen,

hogy mi se legyünk

széltől lengetett nádszálak,

akik minden kis csábításra

képesek vagyunk

eltérni az örök igazságoktól.

Adja meg nekünk az Úr,

hogy amint Keresztelő Szent János

az ő tanítványait Jézushoz irányította, -

mi is, szavainkkal, de főleg életpéldánkkal,

Krisztushoz vezessük embertársainkat,

különösen a ránk bízottakat.

 

A Keresztelő ünnepi zsolozsmájából

ismert himnusz

Arezzói Guidó bencés szerzetes nyomán

különösen jelentős a zenetörténetben.

„UT (dó) queant laxis

REsonare fibris

MIra gestorum

FAmuli tuorum,

Solve polluti

LAbii reatum,

Sancte Ioannes. ”

Magyar fordításban:

„Hogy könnyült szívvel csodatetteidnek

zenghessék hírét szabadult szolgáid,

oldd meg, Szent János, kötelét a bűntől

szennyes ajkaknak.”

A latin nyelvű versszak

általam nagybetűvel jelzett

sorkezdő szótagjai adják a szolmizáció,

(zenei hangsor elemeinek

szótagokkal való elnevezése)

a szolfézs alapját.

 

E nap továbbá az év azon napja,

amikor a legtovább ragyog fenn a Nap.

Ez szimbolikus kapcsolatot is ad,

Keresztelő János személye

és az innentől rövidülő nappalok között.

Szent Ágoston szerint nagyon kifejező

az az ellentét, ami Jézus Krisztus

és az Előfutár születésnapja között feszül.

Az egyik a téli, míg a másik a nyári

napforduló idejére esik.

„Neki növekednie kell, nekem kisebbednem.”

(Jn 3, 30) állítja János Jézusról.

Ettől a naptól csökken a nappalok hossza.

Jézus születésétől,

mintegy a Fény születése nyomán,
hosszabbak a nappalok.

Kettőjük halálában is ez mutatkozik meg.

Hiszen Keresztelő Jánost lefejezték,

Krisztus pedig a keresztjén felemelve

naggyá lett, - győzedelmeskedett.

Áldása és Fénye töltsön el bennünket!

Szeretettel:

 

Árpád

 

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:

Haydn: A teremtés - Die Himmel erzählen - John Nelson