Ma 2018. október 20, szombat Vendel napja van.
Ezen a napon történt: 1907. október 20., Elhunyt Budapesten városunk szülötte, Goll János, zenepedagógus, az UTE alapítója és első elnöke. Bővebben itt: Jeles Bátaszékiek
MENÜ
Csukor Árpád tollából
2018-06-02

ÚRNAPJA!

Vegyétek, ez az én testem, … ez az én vérem (Mk 14, 22-24)

Az én Jézusom a Krisztus,

aki köztünk van,

mert minden szentmisében földre száll

és vándorlásunk társa lesz.

Azon az „első” vacsorán apostolainak,

testét és vérét adta:

„Vegyétek, ez az én testem, …

ez az én vérem” (Mk 14, 22-24)

Feláldozott testének és vérének vétele

a mi örök életünknek záloga!

Ezen a szép, hitvalló ünnepen,

- szentmisénkben, -

különös odaadással kell

belekapcsolódnunk Krisztus áldozatába.

És magunkhoz venni Testét és Vérét,

a Kenyér színében!

 

Az Eucharisztia szentségében igazán,

valóságosan és lényegileg van jelen Jézus!

Nem puszta visszaemlékezés ez

egy hajdan volt eseményre,

hanem halálának és feltámadásának

hathatós megjelenítése.

Részesülés abban a valóságban

amely a hívő ember isteni életét táplálja.

Úrnapján, - hitünk titkát ünnepelve, -

hálával és virágesővel,

valamint körmenettel hódolunk

az Oltáriszentség előtt.

 

Egy város, egy település attól lesz lakható,

hogy benne templom áll.

Ahol az ég és a föld találkozik.

A templomból kilépő körmenet pedig

Jézus jelenlétét, oltalmát

fizikailag is kiterjeszti az otthonokra,

bevonva azokat a szent térbe.

A körmenetbe négy stáció ékelődik.

Ezeken a stációkon evangéliumot olvasnak,

és a négy égtáj felé áldást ad a pap

az Oltáriszentséggel.

Nemcsak szent pihenők ezek,

hanem a templom négy falának

a négy égtáj felé való kiterjesztését is jelzik.

A város és a világ itt és így részesül

Isten köztünk lakozásának

titkában és erejében.

A körmenet szépséges demonstráció.

Tanít és hirdet,

- szimbólumaival és szavaival.

A tömjénezés, mint felszálló ima,

a tisztelet és hódolat jele.  

Miközben magunk is igyekszünk

elébe tenni lelkünk hódolatát.

A felállított virágsátrak szép jelképei

annak a szeretetnek, figyelemnek,

amellyel Isten jelenléte iránt vagyunk.

A tanítás, a hirdetés fontos részeként

a diakónus négy evangéliumi részletet

énekel vagy olvas.

Az Oltáriszentség alapításáról,

a jó Pásztorról,

az Élet Kenyeréhez adott ígéretekről

és a názáreti zsinagógában adott

tanításról: „ma beteljesedett az Írás!”

 

Úrnapján Jézus

nagyon látványosan van közöttünk.

Velünk jár állomásról állomásra.

Díszbe öltözve, áhítattal kísérjük és fogadjuk.

Annál is inkább, hisz már itt a nyár

és könnyebb ruházatban, de ugyanolyan

szép lélekkel akarjuk vele járni nyarunk útjait.

Örömben és boldogságban!

Kívánom, hogy így legyen, - szeretettel:

 

Árpád

 

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM: