Ma 2018. december 12, szerda Gabriella napja van.
Ezen a napon történt:
Csukor Árpád tollából
2018-05-26

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

Az én Jézusom a Krisztus, aki tanítványait tanítani és keresztelni küldi, -az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére!- (Mt 28, 19)

 E szavak pedig azt mutatják,

hogy az Egyház már egészen

a kezdetektől fogva vallotta

a Szentháromság titkát.

E titokra való irányultság

Isten belső életének végtelen gazdagságát

sejteti meg velünk. Boldogok lehetünk,

mert hitünk bizonyossága mondja nekünk,

hogy ebben a gazdagságban,

- kegyelmi életünk által, -

már most is részesülünk,

de beteljesedése az Örök Élet lesz.

 

Hitünknek ez, - legnagyobb Titka!

A hívő ember szívéhez oly közel van,

bár értelmünk fel nem foghatja.

A háromszemélyű egy Istennek

megvallásával lettünk keresztények.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében

kezdjük és fejezzük be imáinkat.

Életünk legnagyobb öröme és boldogsága,

hogy az Atyának gyermekei,

a Fiúnak testvérei és a bennünk lakó

Szentléleknek templomai lehetünk.

 

Május lévén

nem tudok nem gondolni arra,

- ezen a szép ünnepen, -

hogy a Boldogságos Szűz Mária

„az Atya Istennek kedves szép leánya,

Krisztus Jézus Anyja

és a Szentlélek mátkája!”

Egész életünk, - mint Máriáé, -  

úton levés

szép reményünk beteljesedése felé.

S mindaz,

amit Isten nekünk akar ajándékozni,

Máriában, Isten Anyjában

és a mi égi Édesanyánkban,

már tökéletesen megvalósult.

Ő, kinek testben és lélekben való

mennybevétele mindnyájunk számára

a biztos remény jele,

nekünk megmutatja biztos,

jövőben megvalósuló Célunkat.

Krisztusunk pedig,

aki Testével és Vérével táplál minket,

ennek a szentségnek vételében,

- már most, itt a földi létben, -

az örök élettel ízleltet meg minket.

Máriában

tökéletesen megvalósulva láthatjuk,

ahogyan Isten közeledik

üdvözíteni akarásával

az emberhez.

És hogy miként ölel át szeretetével.

 

Példánk kell legyen

az Istenre figyelmesen hallgató Szűz!

Mária hitéhez hasonló hittel kell

Isten kezébe adjuk magunkat

és ráhagyatkoznunk az Ő akaratára.

A Máriától született,

feláldozott áldozati Bárány,

- ott a kereszten haldokolva,

anyául adta a tanítványnak,

s ebben, - minket is,

Mária gyermekeinek.

Ő, - a Szeplőtelen, - így kapcsolódott

Istennek üdvözítő művéhez

és ezzel lett a születő Egyháznak Anyja

és nekünk is, - Anyánk.

Maradjunk meg Szép Szeretetében!

Szeretettel:

 

Árpád

 

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:

Alta trinita beata - Aachener Domchor

J.S. Bach: Kantata BWV 147. (Nikolaus Harnoncourt)
Szív és száj és tett és élet, -tanúságot tesz Krisztusról…