Ma 2018. november 17, szombat Hortenzia, Gergõ napja van.
Ezen a napon történt:
Csukor Árpád tollából
2018-05-12

Menjetek el az egész világra

és hirdessétek az Evangéliumot! (Mk 16, 15)

De nem csak küldetést és feladatot adott,

hanem megígérte segítségét is.

Velük lesz és utódaikkal

a világ végezetéig.

 

Jézus, - isteni bölcsességével, - azután adja

tanítványainak a küldetést,

miután meggyőződött hitük erejéről.

Látta rajtuk, hogy feltámadásának valóságát,

- annak bizonyítékait, -

teljes mértékben felismerték.

Most már alkalmasak arra,

hogy minden ember felé elinduljanak

az Örömhír átadására.

Hiszen Istennek üdvözítő terve,

a Krisztus által megvalósult megváltás

és ennek Örömhíre,

- feltámadásával vált teljessé.

Ez a Jézustól való küldetés,

amihez erőt és lendületet

a pünkösdi Lélek ad,

most már el nem kerülhető

alapdöntéssé vált bennük.

Meg is valósult!

Teljes életüket,

- egészen a vértanúságig, -

az Evangélium hirdetésére szentelték.

Tudták és vallották,

hogy nem hallgathatnak arról,

amit láttak és hallottak,

- amit megtapasztaltak.

Jézusnak húsvéti Titkából így indul el

világhódító útjára a diadalmas Egyház.

Melynek rendeltetése a világ átalakítása,

- jobbá tétele.

Hogy olyan keresztény közösséggé váljon,

mely Krisztus életéből él.

Minden megkeresztelt hívő embernek,

- az Istentől kapott hit ajándékából következőleg, -

megvan a saját feladata

ebben a gyönyörű vállalkozásban.

Ami nem valamiféle kiváltság,
hanem az Örömhír megosztásának

kötelezettsége.

A hívő ember csak olyan mértékben képes erre,

amilyen mértékben

a Feltámadott Krisztussal éli életét.

Úgy kell élnie, hogy aki találkozik

és kapcsolatban kerül vele,

annak azt kelljen mondania:
„Találkoztam Krisztussal!”

Hogy a világ mégis ott tart, ahol tart,

az azért van, mert kevés az ilyen keresztény.

Így azután az emberek

valami egészen mást keresnek…

Nem az igaz Valóságot.

És ezért teljesen elvesznek

a maguk kicsiny valóságaiban.

Melyeknek csak az lehet a jövője,

hogy oly hamar szertefoszlanak.

Az ember pedig arra született,

- legfontosabb feladata az,

hogy mint gyönyörűséges dallamot,

életével énekelje és így adja át, -

a Feltámadott Krisztus Örömhírét

s magát a Szeretetet!

Szeretettel:

 

Árpád 

 

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:

J.S. Bach: Mennybemeneteli oratórium BWV 11.

Lobet Gott in seinen Reichen