Ma 2018. november 17, szombat Hortenzia, Gergõ napja van.
Ezen a napon történt:
Csukor Árpád tollából
2018-04-28

Aki bennem marad és én őbenne,

az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek.(Jn 15, 5)

A Jézusra alapított életet a szőlőtő

és a szőlővesszők közötti

létfontosságú kapcsolathoz hasonlítja.

A szőlőtő nélkül

nem maradhat fenn a szőlővessző.

Jézussal való kapcsolatunk is

ennyire fontos keresztény életünkben.

Egész életünk folyamán a Hozzá való

fordulatra hív bennünket Jézus.

Hogy életünk Tőle nyerje az életnedvet,  

mert csak akkor virágzik ki,

és csak akkor képes bő termést hozni.

Ő az igazi szőlőtő, és Atyja a szőlőműves.

Nem túlzás arra gondolni,

hogy mi tehát már most ott élünk

a Szentháromságos Isten életében.

Isteni életerők hatnak bennünk.

Jézussal közös Atyánk,

ajándékainak gyümölcseit keresi

az életünkben. Azt, hogy Fiának élete,

tetteinkben hogyan ölt testet.

(Vagy hogyan nem ölt testet).

Krisztusunk az élő szőlőtő és mi,

akik Isten gyermekei vagyunk,

beoltódtunk már e Szőlőbe.

Életerőt, táplálékot kapunk

a közös gyökérből.

Maradjunk Benne,

- akkor Ő is bennünk marad.

Jézus nélkül semmit sem tehetünk,

ami Isten előtt valaminek is számít.

Saját magunkban nem vagyunk több

mint elveszett, bűnös, bukott emberek.

Akik még arra is képtelenek,

hogy az Isten felé forduljanak.

A jó hír az, hogy kegyelme által

Ő maga jön hozzánk segítségül.

Szorosnak és meghittnek,

bensőségesnek és közelinek,

minket mélyen érintőnek

és bennünket átalakítónak,

átformálónak kell lenni, - e kapcsolatnak.

Húsvétunk maga is

akkor jelenti a télnek végét,

a megnyílt Sír, akkor hozza

a bűn éjszakájának világosságba fordulását,

ha a krisztusi életerők

valóban áramlanak bennünk.

 

Ha megpróbáljuk elszakítani magunkat a Tőtől,

- amikor vélt függetlenségünket

akarjuk visszanyerni, -

akkor nem függetlenek leszünk,

hanem egyszerűen elszáradunk.

Igen, - a szabadságra vágyunk!

De a szabadságot, - életet, -

csak a Szőlőtőhöz való ragaszkodásunk

nyújthatja nekünk.

Ha szoros kapcsolatban maradunk Jézussal,

vagy, - ha ezt a bűnben elvesztettük volna, -

igyekszünk visszaszerezni azt.

Azt a szabadságot, amit a Szőlőtő ad nekünk.

Tőle függetlennek lenni, - maga a pusztulás.

Legyünk szabadok!

Őrizzük szabadon, - ezt az éltető kapcsolatot!

Szeretettel:

 

Árpád

 

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:

Hittel hiszem 8. Az egy Urat, - Isten egyszülött Fiát!

Öregdiák találkozó a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban Esztergomban - 2018.04.21.