Ma 2018. október 17, szerda Hedvig napja van.
Ezen a napon történt:
Csukor Árpád tollából
2018-03-03

Romboljátok le ezt a templomot

és én három nap alatt fölépítem!

… Ő azonban testének templomáról beszélt.

Amikor föltámadt a halálból, tanítványainak

eszébe jutott, hogy ezt mondta,

és hittek az Írásnak és Jézus szavainak.”(Jn 2,19-22)

 

Jézus belép a jeruzsálemi Templomba

és megtisztítja azt.

Sajátos tekintéllyel és hatalommal lép fel. 

Mindezt úgy teszi,

hogy Atyjának nevezi Istent,

s a Fiú jogán cselekszik.  

Ez a pillanat pedig, - magában hordozza

a hatalmas veszélyt.

Lerombolja a tévképzetet,

hogy az üdvösség megszerzése

egyszersmind győzelem és felemelkedés is lesz,

- Dávid házának, a zsidó népnek.

Amit mond, - azzal a legfőbb

hatalmat tulajdonítja magának.

Ugyanakkor mindezt

a szenvedés és halál megjövendölése által,

saját testének templomáról szólva:

„Romboljátok le ezt a templomot,

és én három nap alatt fölépítem!"

 

Ennek a jelenetnek van egy sajátos üzenete,

amely Krisztus misztériumára utal

és meghirdeti a Húsvét örömét.

Amikor kérdezik, prófétai jelet mutat nekik:

saját testéről beszél,

és eljövendő feltámadására utal.

Krisztus embersége, mint igazi Templom,

az élő Isten Háza, - mutatkozik meg.

Ezt rombolják le a Golgotán,

de Ő feltámad, - újjáépíti, dicsőségben.

Hogy lelki hajléka legyen mindazoknak,

akik elfogadják az evangéliumi Örömhírt

és hagyják, hogy Isten Lelke formája őket.

 

Törekednünk kell, hogy a lelkünk templomát

mindig tisztán tartsuk.

Jelenléteink pedig, - az Úr házában, -

mindig a feltámadt Krisztussal való

találkozások legyenek.

Őmiatta szent a templom.

A feltámadt Krisztus

Testét és Vérét esszük és isszuk.

Köréje épül fel egész istentiszteletünk.

A szentségek,

az isteni kegyelem jelei és megvalósítói,

halálából és feltámadásából forrásoznak.  

Nagyböjti lelki készületünk

egyik fő kérdése is ez:

képessé válunk-e arra,

hogy ebben a zavaros,

feszültségekkel teli világban

alkalmassá váljunk a Húsvéti Titokra.

A halálban felragyogó életre.

Önmagunk templomának megtisztítása,

- bensőnk kisöprése, -

jelenti a mi meghajlásunkat

a Messiás előtt, -

és felkészülésünket arra,

hogy a mindent romjaiból felépítő Isten

ereje éljen bennünk.

Áldott, - megtisztító vasárnapot!

Szeretettel:

Árpád

 

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:

Kodály Zoltán: Jézus és a kufárok

kórusait vezényli: Jobbágy Valér